Palvelut

Psykoterapeuttikoulutettavan antama psykoterapia (koulutuspsykoterapia)

Psykoterapeuttikoulutettavan antamalla psykoterapialla (ns. koulutuspsykoterapialla) tarkoitetaan psykoterapeuttikoulutuksessa olevan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa psykoterapiaa, joka toteutuu psykoterapeuttikoulutuksen koulutusohjelman mukaisesti. Koulutuspsykoterapian aikana terapeutti käy säännöllisesti kokeneen kouluttajapsykoterapeutin työnohjauksessa. Terapeutti ja työnohjaaja ovat vaitiolovelvollisia.

Psykoterapeuttikoulutettavan antama psykoterapia eroaa psykoterapiasta siinä, että terapeutti ei ole valmis psykoterapeutti. Näin ollen käynteihin ei voi saada Kela-korvausta, mutta vastaanoton hinta on huomattavasti edullisempi kuin valmistuneen psykoterapeutin. Muuten terapian sisältö on samanlainen ja koulutukseen kuuluva työnohjaus turvaa annetun terapian laadun. 

Valmistun psykoterapeutiksi vuodenvaihteessa 2024-2025, ja voimme aloittaa työskentelyn jo ennen sitä. Tällä hetkellä terapiakäynnin hinta on vain 50 euroa.

Ennen terapian aloittamista tarvitaan muutama tutustumiskäynti, joiden aikana käymme läpi tilannettasi ja toiveitasi, arvioimme terapiamuodon soveltuvuutta ja sovimme käytännön asioista. Hoitosuhteesta tehdään kirjallinen sopimus. 

Tarjoan myös lyhyempiä terapiajaksoja, joissa voimme keskittyä johonkin tarkemmin määriteltyyn ongelmaan. Lyhyemmät työskentelyjaksot sopivat myös kuormittavan elämäntilanteen tueksi. 

Tervetuloa ilmaiselle tutustumiskäynnille!