Palvelut

Pitkä koulutuspsykoterapia

Koulutuspsykoterapialla tarkoitetaan psykoterapeuttikoulutuksessa olevan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa psykoterapiaa, joka toteutuu psykoterapeuttikoulutuksen koulutusohjelman mukaisesti. Koulutuspsykoterapian aikana terapeutti käy säännöllisesti kokeneen kouluttajapsykoterapeutin työnohjauksessa. Terapeutti ja työnohjaaja ovat vaitiolovelvollisia.

Koulutuspsykoterapia eroaa psykoterapiasta siinä, että terapeutti ei ole valmis psykoterapeutti. Näin ollen käynteihin ei voi saada Kela-korvausta, mutta vastaanoton hinta on huomattavasti edullisempi kuin valmistuneen psykoterapeutin. Muuten koulutuspsykoterapian sisältö on samanlainen ja koulutukseen kuuluva työnohjaus turvaa annetun terapian laadun. 

Ennen terapian aloittamista tarvitaan muutama tutustumiskäynti, joiden aikana käymme läpi tilannettasi ja toiveitasi, arvioimme koulutuspsykoterapian soveltuvuutta ja sovimme käytännön asioista. Hoitosuhteesta tehdään kirjallinen sopimus. 

Pitkä koulutuspsykoterapia toteutuu kahdesti viikossa 45 minuutin vastaanotoilla. Tällä hetkellä minulla on tarjolla aamuaikoja.


Kysy vapaista paikoista!

Lyhyemmät koulutuspsykoterapiajaksot


Tarjoan myös lyhyempiä koulutuspsykoterapiajaksoja, joissa voimme keskittyä johonkin tarkemmin määriteltyyn ongelmaan. Lyhyemmät työskentelyjaksot sopivat myös kuormittavan elämäntilanteen tueksi. Lyhyemmissä koulutuspsykoterapiajaksoissa noudatetaan samoja periaatteita kuin pitkissä, mutta työskentelyjakson pituudesta ja käyntitiheydestä sovitaan erikseen.


Kysy vapaista paikoista!